کد کالا نام کالاقیمت
L 9002جلومبلی هیمن فریم چوبی 1/490/000
L 902جلومبلی چستر لمسه 1/290/000
L 702جلومبلی ورنا فرم چوبی لمسه 980/000
L 802جلو مبلی آرا فرم چوبی لمسه 900/000
L 8002جلومبلی آرکا فرم چوبی لمسه 800/000
L 602جلومبلی شبکه ای فریم شبکه ای 800/000
L 62جلومبلی ویکتور پایه چوبی 950/000
L 41جلومبلی کاترین لمسه 550/000
S 701میز عسلی ورنا فریم جوبی لمسه 750/000
S 61میزعسلی آرا فریم چوبی لمسه 690/000
S 901میز عسلی ویکتور پایه چوبی 780/000
S 801میز عسلی چستر لمسه 890/000
H 9030مبل سه نفره تمام لمسه چستر لایو4/525/000
H 9020مبل دو نفره تمام لمسی چستر لایو3/510/000
H 9010مبل تک نفره تمام لمسه چستر لایو2/495/000
H 930مبل سه نفره تمام لمسی چستر4/400/000
H 902مبل دو نفره تمام لمسی چستر3/390/000
H 901مبل تک نفره تمام لمسی چستر2/300/000
M 83مبل سه نفره ساشا3/100/000
M 82مبل دو نفره ساشا2/400/000
M 81مبل تک نفره ساشا1/600/000
M 73مبل سه نفره ویکتور دسته MDF وکیوم2/500/000
M 72 مبل دو نفره ویکتور دسته MDF وکیوم1/900/000
M 71مبل تک نفره ویکتور دسته MDF وکیوم990/000
MC 62مبل دو نفره دنیز پایه کروم 1/450/000
MC61مبل تک نفره دنیز پایه کروم 950/000
M 62مبل دو نفره دنیز پایه چوبی1/300/000
M 61مبل تک نفره دنیز پایه چوبی 880/000
TM 62مبل دو نفره آروین تک دوخت پایه چوبی 1/250/000
TM 61مبل تک نفره آروین تک دوخت پایه چوبی 820/0000
MC 52مبل دو نفره سورن پایه کرون 1/300/000
MC 51مبل تک نفره سورن پایه کروم900/000
MC 42مبل دو نفره کاترین پایه کروم900/000
MC 41مبل تک نفره کاترین پایه کروم650/000
TM 82مبل دو نفره کلاسیک دسته وکیوم MDF920/000
TM 81مبل تک نفره کلاسیک دسته وکیوم MDF660/000
A 9002مبل استیل دو نفره هیمن فریم چوبی 3/690/000
A 9001مبل استیل تک نفره هیمن فریم چوبی 2/690/000
A 8002مبل دو نفره آرکا فریم چوبی 2/490/000
A 8001مبل تک نفره آرکا فریم چوبی 1/690/000
H 702مبل دو نفره لمسه ورنا فریم چوبی 2/390/000
H 701مبل تک نفره لمسه ورنا فریم چوبی 1/590/000
H 802مبل دو نفره لمسه آرا فریم چوبی 2/490/000
H 801مبل تک نفره لمسه آرا فریم چوبی 1/690/000
H 602مبل دو نفره شبکه ای فریم چوبی 2/300/000
H 601مبل تک نفره شبکه ای فریم چوبی 1/500/000
M 90میز مدیریت ماژال طلا کوب 16/900/000
M 80میز مدیریت هیوا 13/900/000
M 70میز مدیریت ارشید 8/500/000
M 60میز مدیریت ورنا 8/500/000
L 9002صندلی مدیریت هیمن 3/290/000
L 8002صندلی مدیریت آرکا 2/600/000
V 7000صندلی مدیریت ورنا 2/600/000
V 700صندلی ناهارخوری ورنا 770/000
W 700صندلی انتظار پایه کروم
W 701صندلی انتظار پایه کروم دسته انتگرال
K 70کرسی تاشو با چوب روسی سایز 70*70450/000
K 90کرسی تاشو با چوب روسی سایز 90*90520/000
L 3لحاف کرسی جنس لایکو سایز 300*300590/000
L 4لحاف کرسی جنس لایکو سایز400*400890/000
M 3لحاف کرسی جنس مرینوس سایز 300*300980/000
M 4لحاف کرسی جنس مرینوس سایز400*4001/390/000
B 27بالش استوانه ای سنتی جنس کلک سایز 25*70165/000
TS 1ترمه سالاری مدل پرنیان 98/000
HBهیتر برفی اتومات بدونذ (گارانتی ) 80/000
H -PLUSهیتر برفی اتومات (با گارانتی) 95/000
PKL 5ست 5 تیکه کرسی (میز کرسی تاشو -ترمه-هیتر-هیترزغالی-لحاف 3*3 لایکو)70*70---1/190/000
90*90--1/250/000
PKM 5ست 5 تیکه کرسی (میز کرسی تاشو -ترمه-هیتر-هیترزغالی-لحاف 3*3 پشم مرینوس )70*70--1/580/000
90*90--1/650/000
PKL 9ست 9 تیکه کرسی (میز کرسی تاشو - ترمه -هیتر-هیتر زغالی -لحاف 3*3لایکو - 4 عدد بالش گرد)70*70---1/790/000
90*90--1/850/000
PKM 9 ست 9 تیکه کرسی (میز کرسی تاشو -ترمه-هیتر-هیترزغالی-لحاف 3*3پشم مرینوس - 4 عددبالش گرد)70*70---2/180/000
90*90--2/250/000